Om föreningen

Föräldraföreningen finns för att tillvarata elevers och föräldrars intressen i Nya Elementar skola genom att...

Mer

Bli medlem

Vi hoppas på ditt engagemang!
Vår vision är att alla föräldrar skall var medlemmar i föräldraföreningen. Vår förhoppning är att även föräldrar utanför styrelsen ska vara engagerade i föreningens verksamhet.

Mer

Föräldravandring

Syftet med föräldravandringen är att vi föräldrar ska synas ute under helgkvällar. Detta för att försöka skapa en tryggare och lugnare miljö.

Mer

Föräldravandringen startar på nytt efter Påkslovet

Vecka 16 startar föräldravandringen efter vinteruppehållet. Vilket pass olika mentorsgrupper går kan man se under fliken Vandringsschema. För Polaris grupper 1-4 (som tidigare hade 8 juni) har vi nu delat upp så att grupp 1 och 2 går 8 juni och grupp 3 och 4 går skolavslutningsdagen den 12 juni.

Vi har fått kommentarer på att pass 1 är väl långt med början redan kl 19.30. Ett förslag är att kontaktföräldern för pass 1 samordnar vandrandet så att en eller ett par föräldrar kommer till Björkan kl 19.30 för att få information av fältassistenterna. Hela pass 1 möts sedan på valfri plats vid ett senare klockslag t.ex. 21.00 och börjar vandringen.

För att få fältassistenternas senaste fredagsschema och deras telefonnummer gå in på deras hemsida, se länk.

 

Ska du låta ditt barn luras?

Föräldraföreningen Nya Elementar bjuder in till föreläsning och frågestund av och med Non Smoking Generation den 8 mars kl. 18.30-20.00 i skolans aula.

Meddela gärna föreningen om du/ni kommer via vår mail adress foraldraforeningen.nyaelementar@gmail.com.

Detta för att inspiratören från Non Smoking Generation ska ta med tillräckligt av informationsblad som kommer att delas ut under kvällen.

Välkomna önskar Föräldraföreningen Nya Elementar

Bromma Stadsdelsförvaltning bjuder in till föräldrainformation

Hur är det med cannabis i Bromma?

Det har troligen undgått få att det skrivits mycket i media om cannabis bland ungdomar den senaste tiden. Därför bjuder vi in till en utbildningskväll för föräldrar!

Den 5/12 och den 6/12 anordnar vi två informationsträffar för er som är intresserade av att öka er kunskap om cannabis och dess negativa effekter.

Föräldrar är viktiga skyddsfaktorer för sina barn – även då de är tonåringar

Därför är det viktigt att ni känner till vad ni ska vara uppmärksamma på och hur ni kan prata med era ungdomar om cannabis.

Samverkan är en avgörande faktor

Vi som arbetar professionellt med ungdomar; inom socialförvaltningen, fältassistenter, fritidsgårdar, närpolis och skola samverkar utifrån de skilda roller vi har. Ni som föräldrar är dock de viktigaste personerna och förebilderna i era barns liv. Att vara informerad om vad som händer i ungdomarnas värld utan för hemmet kan vara en hjälp i er föräldraroll.

Under kvällarna medverkar:

Solvere utbildning och teater, fältassistent, närpolis och förebyggande socialsekreterare

Tid och plats:

Måndag 5/12, kl. 18.30 – 20.30, Blackebergs gymnasium, aulan eller

Tisdag 6/12, kl. 18.30 – 20.30, Bromma gymnasium, aulan

Vi bjuder på matiga mackor med dryck!

Välkommen!

Anmälansenast den 1 december till lotta.stroman@stockholm.se

Ange vilken dag anmälan avser

Tele: 508 06 170

Kallelse till årsmöte i Föräldraföreningen

Välkommen till årsmöte i Föräldraföreningen Nya Elementar

Observera ändrat datum

Tisdag den 11 Onsdag den 12e oktober kl. 18.30 i aulan.

 Dagordning för mötet

 • Mötets öppnande
 • Fastställande av dagordning
 • Val av mötesordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare
 • Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
 • Föredragning om styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
 • Val av styrelse med ordförande, kassör och minst tre ledamöter
 • Val av två revisorer och en ersättare
 • Ordinarie föreningsstämma utser utanför styrelsen valberedning, bestående av en sammankallande och två övriga ledamöter
 • Fastställande av medlemsavgift
 • Övriga frågor
 • Mötet avslutas

 Välkomna!

Glöm inte att betala medlemsavgiften till Föräldraföreningen så snart som möjligt. Avgiften är 100 kr per familj och läsår och kan sättas in på Plusgiro 167758-2.

Fältassistenterna uteblir ett par fredagar under våren.

Bromma fältassistenter kommer fortsättningsvis under våren att vara kort om folk. Det betyder att de tyvärr inte har möjlighet att arbeta alla kommande fredagar eftersom de kommer att arbeta under studentfestdagarna och även lördagar då det är större arrangerade fester i området.

Föräldraföreningen förordar ändå att föräldravandringen sker enligt schema eftersom det nu är en viktig period att vi finns där ute för våra ungdomar.

Observera också att Björklunds Hage är stängt på fredagskvällarna men att vandringarna utgår därifrån som vanligt.

Nytt vandringsschema för vårterminen

På grund av inställda vandringar under vårvintern fyller vi nu på med en grupp ytterligare varje fredag från 1 april till skolavslutning. Det betyder att de som har sin ordinarie vandring under perioden går pass 1 (20.00-23.00). De som fick sina vandringar inställda är nu placerade på pass 2 (23.00-01.00). Naturligtvis får ni prata ihop er om ni vill fördela annorlunda per kväll. Se vidare under flik Vandringsschema.

Föräldravandringen inställd till 1:a april

Fältassistenterna i Bromma har fått lite ändrade förutsättningar under den kommande perioden.  Det innebär att de inte kommer att ha möjlighet att möta upp föräldravandrarna på fredagarna fram till 1:a april. Det har också visat sig vara lungt i området under den kalla vinterperioden. Föräldraföreningen har då föreslagit att vandringen ställs in under perioden.

Vandringen återupptas alltså fredagen den 1 april enligt tidigare schema med Polaris 4.

Rökning bland våra ungdomar har ökat!

Mycket matnyttig information fick vi som var på mötet kvällen den 10 november 2010 på Nya Elementar skola med närpolisen och fältassistenter i Bromma. Bland annat, och som förvånade oss mest, var att rökandet bland våra ungdomar har ökat. Statistik visades från en Stockholmsenkät gjord bland ungdomar i nian och gymnasiet våren 2010. Vi fick ta del av siffror specifikt för Nya Elementar, där mer än 20% säger att de röker dagligen och mer än 40% säger att de har rökt någon gång.

Se minnesanteckningar från mötet.

Ni kan ta del av hela stockholmsenkäten på länk www.stockholm.se/forebygg. Där kan man se jämförelser med hela Stockholm och Bromma. Stadsdelens siffror här bygger på elever i åk 9 och gymnasiet som bor i Bromma.

Detta är ju förvånande eftersom rökandet bland vuxna minskat! Har vi fokuserat på alkohol och glömt bort att prata rökning med våra barn?

Föräldraföreningen kommer nu tillsammans med skolan att driva frågan hur vi minskar rökningen bland våra ungdomar.

Vad gör ditt barn på kvällen i Västerort!

Hur ser det ut just nu i ditt område? Kom och lyssna till Närpolisen i Bromma och våra fältassistenter – de vet!  Onsdag den 10 november 2010 kl 18.30-20.00 på Nya Elementar skola i miniaulan.

Fältassistenterna finns till för ungdomar mellan 12-18 år som bor och går i skolan i Bromma och de jobbar med att träffa ungdomar på skolor, fritidsgårdar och andra allmänna platser i Bromma. Fältassistenterna finns tillgängliga både dagtid och kvällstid för att på olika sätt hjälpa och stödja våra ungdomar att ha en så bra vardag som möjligt.

Fältassistenterna arbetar nära Bromma Närpolis som ni under denna kväll också kommer att få lyssna på. På Bromma Närpolis arbetar man för att vara en naturlig del i vår allmänhets vardagsmiljö genom hög synlighet på gator och torg samt genom att finnas tillgängliga för allmänheten när de behöver dem.

Vi som har elever i årskurs 6 – 9 på Nya Elementar föräldravandrar. Syftet är att synas i området och att vara tillgängliga så att våra barn kan känna sig trygga. Du som förälder får också en möjlighet att vistas på de platser där våra ungdomar normalt är ensamma. Tanken med föräldravandringen är att vi ska vara ute och röra oss bland våra ungdomar, prata, ge stöd, råd och försöka vara så goda förebilder som möjligt. Vi vuxna behövs bland våra ungdomar och vi tas emot mycket väl.