Om föreningen

Föräldraföreningen finns för att tillvarata elevers och föräldrars intressen i Nya Elementar skola genom att...

Mer

Bli medlem

Vi hoppas på ditt engagemang!
Vår vision är att alla föräldrar skall var medlemmar i föräldraföreningen. Vår förhoppning är att även föräldrar utanför styrelsen ska vara engagerade i föreningens verksamhet.

Mer

Föräldravandring

Syftet med föräldravandringen är att vi föräldrar ska synas ute under helgkvällar. Detta för att försöka skapa en tryggare och lugnare miljö.

Mer

Ny styrelse 2013/2014 och verksamhetsberättelse för 2012/2013

Vid föreningens årsmöte den 11 december 2013 valdes följande styrelse

Ordförande: Gunilla Efraimsson
Sekreterare: Ulrika Härndahl
Kassör: Anna Östlund
Ledamot: Annika Ellergren

Föreningen behöver en revisor! Hör av dig till ordförande Gunilla på email: gunilla.efraimsson2@gmail.com om du vill ta dig an denna högst begränsade uppgift.

Verksamhetsberättelsen för föregående år hittar du  här

Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 16 januari kl 18.30. Kontakta gärna ordföranden på gunilla.efraimsson2@gmail.com, om du har förslag på aktiviteter eller vill veta mer om föreningen och/eller styrelsearbetet.

Årsmöte 11 december 2013 kl 18.30

Välkommen till föräldraföreningens årsmöte!

När: Onsdag 11 december kl 18.30

Var: Skolans café

Dagordning för årsmötet

 • Mötets öppnande
 • Fastställande av dagordning
 • Val av mötesordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare
 • Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
 • Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
 • Val av styrelse med ordförande, kassör och minst en ledamot
 • Val av en revisor och en ersättare
 • Ordinarie föreningsstämma utser utanför styrelsen valberedning, bestående av en sammankallande och två övriga ledamöter
 • Övriga frågor
 • Mötet avslutas

 Är du intresserad av att sitta i styrelsen?  Vi söker specifikt en sekreterare och en revisor, men möjlighet till andra uppdrag finns också. För att på bästa möjliga sätt företräda olika intressen och frågeställningar ser vi gärna att styrelsen består av föräldrar till barn från olika årskurser.

Som styrelsemedlem får man bättre inblick i skolans arbete, representanter från föräldraföreningen är med på möten med barn och lärare ett par ggr per år.

Hör av dig till Ulrika Härndahl (valberedningens ordförande) ulrika.harndahl@hotmail.se, 076-722 21 81 om du är intresserad eller kom till årsmötet för att höra mer.

 

 

Visionsmöte 14 maj 2013 kl 18.30

Föräldraförening vid Nya Elementar
 – varför och vartåt?

Välkommen till ett visionsmöte i föräldraföreningen vid Nya Elementar!

När? Tisdag 14 maj kl 18.30
Var? Satelliten

Vad vill  vi driva inom föräldraföreningen?

 • Bollplank vid omorganisationen
 • Större matsal
 • Hur kan informationen mellan skolan och föräldrarna gå till?
 • Nattvandringar
 • Skolgården
 • Cykelbytardagar
 • Föreläsningar
 • ….

Allt engemang enligt principen: då viljan och tiden finns!

Välkommen till en kreativ kväll!

Styrelsen i Nya Elementars föräldraförening

Frågor besvaras av Gunilla Efraimsson (Gunilla.efraimsson2@gmail.com) och Annica Ellergren (annica_ellergren@hotmail.com)

 

Ny styrelse för 2013

På extra föreningsstämman den 7 mars valdes en ny styrelse för föräldraföreningen, nämligen

Gunilla Efraimsson ordförande

Anne-Marie Lindström, kassör

Sara Karlsson, ledamot

Annica Ellergren, ledamot

Till sammankallade i valberedningen valdes Ulrika Härndahl.

Den nya styrelsen vill framföra sitt varma tack till den gamla styrelsen för ett utmärkt arbete och för ett omsorgsfullt överlämnande av styrelsearbetet.

Vi ser fram emot ett verksamhetsår och återkommer snarast med information om föreningsmötet den 11april.

/Styrelsen genom Gunilla Efraimsson

 

 

Välkommen till föräldraföreningens extra föreningsstämma den 7/3 kl 19

Föreningsstämman kommer att hållas på Nya Elementar i skolans café. Det huvudsakliga syftet med denna extra stämma är att välja ny styrelse då samtliga i gamla styrelsen avgår då de inte längre har barn i skolan. Vi vet idag att vi är tillräckligt många intresserade för att ta över styrelsearbetet men om det finns fler som är intresserade av att sitta i styrelsen är ni välkomna att kontakta Gunilla Efraimsson, gunilla.efraimsson2@gmail.com. Denna kallelse vänder sig till alla föräldrar som har barn som går på Nya Elementar.

Lämna gärna förslag på frågor vi kan driva i föräldraföreningen. Vi hoppas på ett engagemang som innebär att även föräldrar som inte sitter i styrelsen driver frågor som man brinner lite extra för när tid finns. 28 feb är sista datum för att lämna in förslag/frågor som man vill ska hanteras under stämman. Förslag lämnas till gunilla.efraimsson2@gmail.com.

Dagordning för mötet

 • Mötets öppnande
 • Fastställande av dagordning
 • Val av mötesordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare
 • Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
 • Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
 • Val av styrelse med ordförande, kassör och minst en ledamot
 • Val av en revisor och en ersättare
 • Ordinarie föreningsstämma utser utanför styrelsen valberedning, bestående av en sammankallande och två övriga ledamöter
 • Övriga frågor
 • Mötet avslutas

Medlemsavgiften är läsår 2012/13, 100 kr per familj och läsår och ska betalas in till Nya Elementars föräldraförenings Pg konto 16 77 58-2

Välkomna!!!

Föräldraföreningen på Nya Elementar hotas av upplösning!

Vid årsmötet den 23 oktober 2012 kunde inga nya styrelsemedlemmar väljas på grund av lågt deltagande på mötet (fem medlemmar varav fyra i styrelsen). Dessutom finns ett allmänt lågt intresse för föräldraföreningen bland föräldrar. Därsv har nu den sittande styrelsen föreslagit att upplösa föreningen.

Ett sista försök ska dock göras för att få in medlemmar i styrelsen. Om intresserade medlemmar tar kontakt med styrelsen (foraldraforeningen.nyaelementar@gmail.com) under november månad bokas ett medlemsmöte in den 10 december för inval till styrelse och överlämning. Om för få intresserade tagit kontakt med styrelsen fram till december bokas ett styrelsemöte in i januari och föreningen upplöses vid detta möte.

Styrelsen

Kallelse till årsmöte i Föräldraföreningen Nya Elementar

Välkommen till årsmöte i Föräldraföreningen Nya Elementar

Tisdag den 23e oktober 2012, kl. 18.30 i aulan.

Dagordning för mötet

 • Mötets öppnande
 • Fastställande av dagordning
 • Val av mötesordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare
 • Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
 • Föredragning om styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
 • Val av styrelse med ordförande, kassör och minst tre ledamöter
 • Val av två revisorer och en ersättare
 • Ordinarie föreningsstämma utser utanför styrelsen valberedning, bestående av en sammankallande och två övriga ledamöter
 • Fastställande av medlemsavgift
 • Övriga frågor
 • Mötet avslutas

Välkomna!

Vill du som förälder känna dig delaktig i skolans utveckling och driva frågor som du tycker är viktiga?

Nu har du möjlighet att göra detta genom Föräldraföreningen på Nya Elementar. Större delen av nuvarande styrelse avgår vid nästa årsmöte i oktober 2012 så du har nu chansen att vara med och ta föreningen mot nya höjder.

Nuvarande styrelse har under en treårsperiod verkat för att;

 • få igång föräldravandringarna på fredagkvällarna
 • få igång en informativ hemsida, www.ff-nyaelementar.se
 • boka in aktuella föreläsningar (Fältassistener/närpolis, Dyslexiförbundet och Non Smoking Generation)
 • stödja 9:ornas avslutningsfest ekonomiskt
 • få förtydligat kontaktföräldrarnas roll:
 • inhämta frågor/synpunkter från övriga föräldrar i mentorsgruppen inför Allagråd
 • vidarebefordra Allagrådsprotokoll till föräldrarna i mentorsgruppen                      
 • samordna föräldravandringen                                                                                
 • vidarebefordra mail från/till föräldraföreningen                                                       

Vi ser att det finns mycket mer som man tillsammans med skolan kan bygga vidare på, tex:

 • nätverk mellan föräldrar
 • nätverk inom närområdet (andra föräldraföreningar, Norra Ängby Trädgårdstadsförening, föreningsliv, Gamla Nya Elementarares förening och astronomiska klubben)

Intresserad skriver du till föreningens styrelse senast den 30 september via mail till foraldraforeningen.nyaelementar@gmail.com så hjälper vi er att boka in ett första möte där du har möjlighet att träffa likasinnade och prata hur ni vill gå vidare.

 Hälsningar

Styrelsen Föräldraföreningen Nya Elementar