Föräldravandring

OBS – NYA RUTINER MED MÖTESPLATS. VI ANSLUTER OSS TILL KVÄLLSVANDRARNA.

Syftet med föräldravandringen är att vi föräldrar ska finnas ute under fredag- och lördagkvällar, för att skapa trygghet för de ungdomar som är ute men också få glädjen att möta dem alla.

Vandringarna kommer utgå från Ängby torg där vi möts vid Ängby Pizzeria 20.45. På pizzerian finns en ryggsäck med gula västar som gör oss synliga för dem som själva önskar få kontakt med oss. Under kvällen går man framförallt i områdena Norra Ängby och Brommakyrka. Vi vandrar alltid minst två personer.

Vid Nya Elementar kommer ansvaret för vandringarna att roterar mellan de olika årskurserna i mellan- och högstadiet i enlighet med schemat
nedan. Kan du inte den tilldelade helgen kan du självklart ansluta någon av de andra helgerna. Perioderna för föräldravandringarna är höstterminens start fram till höstlovet samt Valborgsmässoafton till och med skolavslutningen.

Kontakter

Under fredagkvällarna jobbar normalt två fältassistenter. Vilka de är framgår av deras FB sida Fältgruppen Bromma.

Om man vill kan man ringa fältassistenterna innan vandringen börjar för att få info inför kvällen och ge dem info om hur många ni är som är ute. Ni kan under kvällen därefter alltid kontakta dem om något händer eller ni önskar svar på andra frågor. Kontakta dem på följande nummer:

Mikaela 076-120 61 91
Anna Bergman 076- 120 61 92
Anna Bäck 076- 120 61 93
Mattias 076- 120 61 94

Vi ser fram emot ett delat engagemang!

Får jag ingripa?

Avvärj fara för liv och hälsa t ex genom att köra hem någon till föräldrarna eller kontakta polisen eller fältassistenten om du inte känner ungdomen i fråga. Du har inte rätt att ta sprit från ungdomarna, det får bara polisen göra. Alla får gripa en brottsling som blivit tagen på bar gärning och på flyende fot om brottet som begåtts har fängelsepåföljd i straffskalan t ex skadegörelse, misshandel, inbrott eller stöld. Med övertalning eller milt våld får du avvisa någon som på olaglig väg tagit sig in i en lokal. Endast om det krävs för att du ska kunna förhindra ett brott får du ta vapen eller stöldgods i beslag. Det beslagtagna ska omgående lämnas till polisen. Kom ihåg att det är våra barn vi möter, föregå med gott exempel! Att lukta rök och alkohol kanske inte är så lämpligt.

Fältassistenterna:
Se aktuell information och kontaktuppgifter till fältassistenterna på följande sida,
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Stadsdelssajter/Bromma/Faltarna-i-Bromma/

 

Schema: Föräldravandring

V ecka

Årskurs

 

 

 

 

 

 

 

page2image13608

 

 

 

 

 

 

page2image23352