Föräldravandring

 

FÖRÄLDRAVANDRING

Syftet med föräldravandringen är att vi föräldrar ska synas ute under fredagskvällar. Detta för att försöka skapa en tryggare miljö för våra ungdomar. Även ungdomar från andra områden ska veta att finns vuxna som är ute och rör på sig. Målet med vår närvaro är att synas och finnas till för att skapa trygghet för de ungdomar som är ute.Vandringen utgår ifrån Björklunds hage på fredagskvällar kl. 21.00. Kvällen är uppdelad i två pass: 21-23 samt 23-01. Vandringen sker i områdena Norra Ängby, Brommakyrka och Blackeberg. Besök även gärna Brommaplan. Under den varma tiden även längs Mälarens stränder. Vi vandrar alltid minst två personer.

Ansvaret för vandringarna roterar mellan arbetslagen i högstadiet i enlighet med schemat nedan och alla som kan och vill gå under tilldelade veckor är varmt välkomna. Ju fler vi är ute, dessto större områden kan vi trygga. Perioderna för föräldravandring är höstterminens start fram till höstlovet samt Valborgsmässoafton till och med skolavslutningen.

Kontakter
Under fredagarna jobbar vanligtvis två från fältgruppen. Vilka de är framgår av deras
Facebook-sida: Fältgruppen Bromma.

Fältgruppen har en samling med information inför kvällen för alla föräldravandrare i Bromma på Brommaplan (torget) kl.19.30. Har ni inte möjlighet att komma till den vill fältgruppen att ni ringer dem när ni börjar vandra. Undervandringen får ni också gärna meddela dem när ni ser ungdomar röra sig ute. Ni kan alltid om något händer eller önskar svar på andra frågor kontakta dem på följande nummer:

Mikaela 076-120 61 91
Anna Bergman 076- 120 61 92
Anna Bäck 076- 120 61 93
Mattias 076- 120 61 94

Schema: Föräldravandring vt-2018
Vecka 18 måndag/valborgsmässoafton Pegasus + 6 orna
Vecka 18 Pegasus + 6 orna
Vecka 19 Apollo
Vecka 20 Apollo
Vecka 21 Nova
Vecka 22 Nova
Vecka 23, ALLA som kan
SOMMARLOV

Får jag ingripa?
Avvärj fara för liv och hälsa t ex genom att köra hem någon till föräldrarna eller kontakta polisen eller fältassistenten om du inte känner ungdomen i fråga. Du har inte rätt att ta sprit från ungdomarna, det får bara polisen göra. Alla får gripa en brottsling som blivit tagen på bar gärning och på flyende fot om brottet som begåtts har fängelsepåföljd i straffskalan t ex skadegörelse, misshandel, inbrott eller stöld. Med övertalning eller milt våld får du avvisa någon som på olaglig väg tagit sig in i en lokal. Endast om det krävs för att du ska kunna förhindra ett brott får du ta vapen eller stöldgods i beslag. Det beslagtagna ska omgående lämnas till polisen. Kom ihåg att det är våra barn vi möter, föregå med gott exempel! Att lukta rök och alkohol kanske inte är så lämpligt.

Fältassistenterna:
Se aktuell information och kontaktuppgifter till fältassistenterna på följande sida,
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Stadsdelssajter/Bromma/Faltarna-i-Bromma/