Bli medlem

Vi hoppas på ditt engagemang

Vår vision är att alla föräldrar skall var medlemmar i föräldraföreningen. Vår förhoppning är att även föräldrar utanför styrelsen ska vara engagerade i föreningens verksamhet.

Föräldraföreningen är till för våra barn – en gemensam sak för alla föräldrar. Allt bygger på ideellt arbete – styrelsearbete, koordinering med skola och fältassistenter, informationsspridning och samverkan med kontaktföräldrar.

Om du vill kontakta föreningens styrelse, kan du göra det genom att maila till foraldraforeningen.nyaelementar@gmail.com

Din medlemsavgift behövs

Föreningen vill verka ekonomisk för aktiviteter som kommer alla elever tillgodo.
Exempelvis plogning av isbanan under vintern.

Dessutom vill föreningen hålla föräldrarna uppdaterade i aktuella frågor runt barn och skola genom att anordna föreläsningar som oftast kostar en slant.

En liten del går till administration som t ex hemsidan.

Årsavgiften är 200 kr/familj och läsår. Betalas in på Föreningens Plusgiro167758-2

Eller Swish till 123 579 0415

OBS!!! Uppge en mailadress när ni betalar