Styrelse

Skicka meddelande till styrelsen

Ordförande Pernilla Almgren
Kassör Stina Ljungkvist
Sekreterare
Revisorer Jill Bederoff
Valberedning
Plusgirokonto 16 77 58-2