Styrelse

Skicka meddelande till styrelsen

Ordförande Pernilla Almgren
Kassör Stina Ljungkvist
Sekreterare Annica Ellergren
Ledamot Anna Ireby
Revisor Mårten Beck-Friis
Valberedning Vakant