Styrelse

Skicka meddelande till styrelsen

Ordförande Katja Ambold
Kassör Stina Ljungkvist
Sekreterare Vakant
Revisorer Jill Bederoff
Valberedning Theresé Quiding + Vakant
Plusgirokonto 16 77 58-2