Årsmöte 15 december kl 18.30 2014 OBS! nytt datum

Välkommen till föräldraföreningens årsmöte!

När: Måndag 15 december  kl 18.30

Var: Skolans café

Dagordning för årsmötet

  • Mötets öppnande
  • Fastställande av dagordning
  • Val av mötesordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare
  • Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
  • Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
  • Val av styrelse med ordförande, kassör och minst en ledamot
  • Val av en revisor och en ersättare
  • Ordinarie föreningsstämma utser utanför styrelsen valberedning, bestående av en sammankallande och två övriga ledamöter
  • Övriga frågor
  • Mötet avslutas

 Är du intresserad av att sitta i styrelsen?  För att föreningen ska kunna ha fortsatt verksamhet så behövs några fler personer till i styrelsen. För att på bästa möjliga sätt företräda olika intressen och frågeställningar ser vi gärna att styrelsen består av föräldrar till barn från olika årskurser.

Som styrelsemedlem får man bättre inblick i skolans arbete, representanter från föräldraföreningen är med på möten med barn och lärare ett par ggr per år.

Hör av dig till Henrik Efraimsson (valberedningens ordförande) henrik.efraimsson@passagen.se om du är intresserad eller kom till årsmötet för att höra mer.

 

Leave A Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *