Category Archives: Okategoriserade

Årsmöte

Välkommen till Föräldraföreningen Nya Elementars Årsmöte torsdagen 12 mars kl 18.00 i caféet, ingång A, Nya Elementar.

Föräldraföreningen Nya Elementar är en förening som tillvaratar elevers och föräldrars intressen i Nya Elementar skola genom att bl a
 verka för en god kommunikation mellan skola och föräldrar
 organisera föräldravandringar i närområdet
 arrangera föreläsningar för föräldrar
 spola isbanan
 samverka med andra föreningar vars intressen sammanfaller med våra

Föreningen behöver nya engagerade föräldrar till styrelsearbetet, som inte är särskilt betungande! Vi hoppas på ditt engagemang!
Kontakta foraldraforeningen.nyaelementar@gmail.com om du kan tänka dig att arbeta i styrelsen eller på annat sätt hjälpa till i någon form!


Din medlemsavgift behövs också! Årsavgiften är 200 kr/familj och läsår. Betalas in på Föreningens Plusgiro167758-2 eller till Swish till 123 579 0415.

Dagordning för årsmötet hittar du här.

Välkommen!
Hälsningar styrelsen för Föräldraföreningen Nya Elementar

Föreläsning Maria Ahlin 24 oktober

Föräldraföreningen välkomnar Maria Ahlin som föreläser om sin bok Visuell drog om barns och ungas förhållande till nätporr. Föreläsningen blir i Raul Wallenberg-aulan 24 oktober kl 18.30. Läs mer om boken här och boka in en spännande kväll.

Kostnadsfritt för föräldraföreningens medlemmar (övriga swishar medlemsavgiften om 200 kr och blir medlemmar).

Maria Ahlin
Boken Visuell drog

Medlemmar i FiSS

FiSS (Föräldraalliansen i stockholmstad) är ett forum för alla föräldrar, föräldraföreningar och föräldraråd i Stockholms Stad.
Vår skola Nya Elementar har löst medlemskap för skolan och vår föräldraförening.

Det är roligt att skolan och föräldraföreningen hittar fler och fler sätt att arbeta i samverkan och vi från föräldraföreningen tackar skolan för fint engagemang. Vi hoppas detta kan locka fler föräldrar att vara med och påverka för våra barns vardag och fritid runt skolan.

Barn skall inte fara illa på nätet!

Maria Dufva är utbildad kriminolog och erfaren föreläsare för såväl barn, ungdomar, föräldrar som skolpersonal.

Vill du vara med och bidra ekonomiskt till att vi kan öka våra kunskaper och stärka arbetet vad gäller internetkultur på vår skola?

Nya Elementars föräldraförening samlar nu ihop pengar för att kunna  ta ett större och samlat grepp –att jobba med eleverna i egna grupper,  personalen, samt en föreläsning för oss föräldrar. När Maria Dufva gör dessa arbeten finns hon till personalens förfogande och support under ett helt år. Vår önskan i föräldraföreningen är att vi kan anlita henne varje år.

Kostnaden för detta är ca 75 000 kr/år.

Du kan bidra genom att sätta in 200 i medlemsavgift. 167758-2  Nya Elementars föräldraförening.

Du kan också bidra med valfritt belopp till vår insamling ”Barn ska inte fara illa på nätet” PG 167758-2 (Nya Elemetars föräldraförening) .