Om föreningen

Föräldraföreningen finns för att tillvarata elevers och föräldrars intressen i Nya Elementar skola genom att...

Mer

Bli medlem

Vi hoppas på ditt engagemang!
Vår vision är att alla föräldrar skall var medlemmar i föräldraföreningen. Vår förhoppning är att även föräldrar utanför styrelsen ska vara engagerade i föreningens verksamhet.

Mer

Föräldravandring

Syftet med föräldravandringen är att vi föräldrar ska synas ute under helgkvällar. Detta för att försöka skapa en tryggare och lugnare miljö.

Mer