Rökning bland våra ungdomar har ökat!

Mycket matnyttig information fick vi som var på mötet kvällen den 10 november 2010 på Nya Elementar skola med närpolisen och fältassistenter i Bromma. Bland annat, och som förvånade oss mest, var att rökandet bland våra ungdomar har ökat. Statistik visades från en Stockholmsenkät gjord bland ungdomar i nian och gymnasiet våren 2010. Vi fick ta del av siffror specifikt för Nya Elementar, där mer än 20% säger att de röker dagligen och mer än 40% säger att de har rökt någon gång.

Se minnesanteckningar från mötet.

Ni kan ta del av hela stockholmsenkäten på länk www.stockholm.se/forebygg. Där kan man se jämförelser med hela Stockholm och Bromma. Stadsdelens siffror här bygger på elever i åk 9 och gymnasiet som bor i Bromma.

Detta är ju förvånande eftersom rökandet bland vuxna minskat! Har vi fokuserat på alkohol och glömt bort att prata rökning med våra barn?

Föräldraföreningen kommer nu tillsammans med skolan att driva frågan hur vi minskar rökningen bland våra ungdomar.