Vad gör ditt barn på kvällen i Västerort!

Hur ser det ut just nu i ditt område? Kom och lyssna till Närpolisen i Bromma och våra fältassistenter – de vet!  Onsdag den 10 november 2010 kl 18.30-20.00 på Nya Elementar skola i miniaulan.

Fältassistenterna finns till för ungdomar mellan 12-18 år som bor och går i skolan i Bromma och de jobbar med att träffa ungdomar på skolor, fritidsgårdar och andra allmänna platser i Bromma. Fältassistenterna finns tillgängliga både dagtid och kvällstid för att på olika sätt hjälpa och stödja våra ungdomar att ha en så bra vardag som möjligt.

Fältassistenterna arbetar nära Bromma Närpolis som ni under denna kväll också kommer att få lyssna på. På Bromma Närpolis arbetar man för att vara en naturlig del i vår allmänhets vardagsmiljö genom hög synlighet på gator och torg samt genom att finnas tillgängliga för allmänheten när de behöver dem.

Vi som har elever i årskurs 6 – 9 på Nya Elementar föräldravandrar. Syftet är att synas i området och att vara tillgängliga så att våra barn kan känna sig trygga. Du som förälder får också en möjlighet att vistas på de platser där våra ungdomar normalt är ensamma. Tanken med föräldravandringen är att vi ska vara ute och röra oss bland våra ungdomar, prata, ge stöd, råd och försöka vara så goda förebilder som möjligt. Vi vuxna behövs bland våra ungdomar och vi tas emot mycket väl.