Category Archives: Möten

Ny styrelse för 2013

På extra föreningsstämman den 7 mars valdes en ny styrelse för föräldraföreningen, nämligen

Gunilla Efraimsson ordförande

Anne-Marie Lindström, kassör

Sara Karlsson, ledamot

Annica Ellergren, ledamot

Till sammankallade i valberedningen valdes Ulrika Härndahl.

Den nya styrelsen vill framföra sitt varma tack till den gamla styrelsen för ett utmärkt arbete och för ett omsorgsfullt överlämnande av styrelsearbetet.

Vi ser fram emot ett verksamhetsår och återkommer snarast med information om föreningsmötet den 11april.

/Styrelsen genom Gunilla Efraimsson

 

 

Välkommen till föräldraföreningens extra föreningsstämma den 7/3 kl 19

Föreningsstämman kommer att hållas på Nya Elementar i skolans café. Det huvudsakliga syftet med denna extra stämma är att välja ny styrelse då samtliga i gamla styrelsen avgår då de inte längre har barn i skolan. Vi vet idag att vi är tillräckligt många intresserade för att ta över styrelsearbetet men om det finns fler som är intresserade av att sitta i styrelsen är ni välkomna att kontakta Gunilla Efraimsson, gunilla.efraimsson2@gmail.com. Denna kallelse vänder sig till alla föräldrar som har barn som går på Nya Elementar.

Lämna gärna förslag på frågor vi kan driva i föräldraföreningen. Vi hoppas på ett engagemang som innebär att även föräldrar som inte sitter i styrelsen driver frågor som man brinner lite extra för när tid finns. 28 feb är sista datum för att lämna in förslag/frågor som man vill ska hanteras under stämman. Förslag lämnas till gunilla.efraimsson2@gmail.com.

Dagordning för mötet

 • Mötets öppnande
 • Fastställande av dagordning
 • Val av mötesordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare
 • Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
 • Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
 • Val av styrelse med ordförande, kassör och minst en ledamot
 • Val av en revisor och en ersättare
 • Ordinarie föreningsstämma utser utanför styrelsen valberedning, bestående av en sammankallande och två övriga ledamöter
 • Övriga frågor
 • Mötet avslutas

Medlemsavgiften är läsår 2012/13, 100 kr per familj och läsår och ska betalas in till Nya Elementars föräldraförenings Pg konto 16 77 58-2

Välkomna!!!

Kallelse till årsmöte i Föräldraföreningen Nya Elementar

Välkommen till årsmöte i Föräldraföreningen Nya Elementar

Tisdag den 23e oktober 2012, kl. 18.30 i aulan.

Dagordning för mötet

 • Mötets öppnande
 • Fastställande av dagordning
 • Val av mötesordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare
 • Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
 • Föredragning om styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
 • Val av styrelse med ordförande, kassör och minst tre ledamöter
 • Val av två revisorer och en ersättare
 • Ordinarie föreningsstämma utser utanför styrelsen valberedning, bestående av en sammankallande och två övriga ledamöter
 • Fastställande av medlemsavgift
 • Övriga frågor
 • Mötet avslutas

Välkomna!

Kallelse till årsmöte i Föräldraföreningen

Välkommen till årsmöte i Föräldraföreningen Nya Elementar

Observera ändrat datum

Tisdag den 11 Onsdag den 12e oktober kl. 18.30 i aulan.

 Dagordning för mötet

 • Mötets öppnande
 • Fastställande av dagordning
 • Val av mötesordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare
 • Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
 • Föredragning om styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
 • Val av styrelse med ordförande, kassör och minst tre ledamöter
 • Val av två revisorer och en ersättare
 • Ordinarie föreningsstämma utser utanför styrelsen valberedning, bestående av en sammankallande och två övriga ledamöter
 • Fastställande av medlemsavgift
 • Övriga frågor
 • Mötet avslutas

 Välkomna!

Glöm inte att betala medlemsavgiften till Föräldraföreningen så snart som möjligt. Avgiften är 100 kr per familj och läsår och kan sättas in på Plusgiro 167758-2.

Rökning bland våra ungdomar har ökat!

Mycket matnyttig information fick vi som var på mötet kvällen den 10 november 2010 på Nya Elementar skola med närpolisen och fältassistenter i Bromma. Bland annat, och som förvånade oss mest, var att rökandet bland våra ungdomar har ökat. Statistik visades från en Stockholmsenkät gjord bland ungdomar i nian och gymnasiet våren 2010. Vi fick ta del av siffror specifikt för Nya Elementar, där mer än 20% säger att de röker dagligen och mer än 40% säger att de har rökt någon gång.

Se minnesanteckningar från mötet.

Ni kan ta del av hela stockholmsenkäten på länk www.stockholm.se/forebygg. Där kan man se jämförelser med hela Stockholm och Bromma. Stadsdelens siffror här bygger på elever i åk 9 och gymnasiet som bor i Bromma.

Detta är ju förvånande eftersom rökandet bland vuxna minskat! Har vi fokuserat på alkohol och glömt bort att prata rökning med våra barn?

Föräldraföreningen kommer nu tillsammans med skolan att driva frågan hur vi minskar rökningen bland våra ungdomar.