Category Archives: Engagera

Föräldraföreningen på Nya Elementar hotas av upplösning!

Vid årsmötet den 23 oktober 2012 kunde inga nya styrelsemedlemmar väljas på grund av lågt deltagande på mötet (fem medlemmar varav fyra i styrelsen). Dessutom finns ett allmänt lågt intresse för föräldraföreningen bland föräldrar. Därsv har nu den sittande styrelsen föreslagit att upplösa föreningen. Ett sista försök ska dock göras för att få in medlemmar i

Read More

Vill du som förälder känna dig delaktig i skolans utveckling och driva frågor som du tycker är viktiga?

Nu har du möjlighet att göra detta genom Föräldraföreningen på Nya Elementar. Större delen av nuvarande styrelse avgår vid nästa årsmöte i oktober 2012 så du har nu chansen att vara med och ta föreningen mot nya höjder. Nuvarande styrelse har under en treårsperiod verkat för att; få igång föräldravandringarna på fredagkvällarna få igång en

Read More

Stöd dina barn – årsavgift 2010/2011

Föräldraföreningen är till för våra barn – en gemensam sak för alla föräldrar. Allt bygger på ideellt arbete – styrelse, organisation, koordinering med skola och fältassistenter och informationsspridning. Utöver föräldrarvandring kan det vara svårt för många att ha tid eller möjlighet att engagera sig – men det går att stödja ändå genom medlemsavgiften. Det är för dina

Read More