Category Archives: Engagera

Föräldraföreningen på Nya Elementar hotas av upplösning!

Vid årsmötet den 23 oktober 2012 kunde inga nya styrelsemedlemmar väljas på grund av lågt deltagande på mötet (fem medlemmar varav fyra i styrelsen). Dessutom finns ett allmänt lågt intresse för föräldraföreningen bland föräldrar. Därsv har nu den sittande styrelsen föreslagit att upplösa föreningen.

Ett sista försök ska dock göras för att få in medlemmar i styrelsen. Om intresserade medlemmar tar kontakt med styrelsen (foraldraforeningen.nyaelementar@gmail.com) under november månad bokas ett medlemsmöte in den 10 december för inval till styrelse och överlämning. Om för få intresserade tagit kontakt med styrelsen fram till december bokas ett styrelsemöte in i januari och föreningen upplöses vid detta möte.

Styrelsen

Vill du som förälder känna dig delaktig i skolans utveckling och driva frågor som du tycker är viktiga?

Nu har du möjlighet att göra detta genom Föräldraföreningen på Nya Elementar. Större delen av nuvarande styrelse avgår vid nästa årsmöte i oktober 2012 så du har nu chansen att vara med och ta föreningen mot nya höjder.

Nuvarande styrelse har under en treårsperiod verkat för att;

 • få igång föräldravandringarna på fredagkvällarna
 • få igång en informativ hemsida, www.ff-nyaelementar.se
 • boka in aktuella föreläsningar (Fältassistener/närpolis, Dyslexiförbundet och Non Smoking Generation)
 • stödja 9:ornas avslutningsfest ekonomiskt
 • få förtydligat kontaktföräldrarnas roll:
 • inhämta frågor/synpunkter från övriga föräldrar i mentorsgruppen inför Allagråd
 • vidarebefordra Allagrådsprotokoll till föräldrarna i mentorsgruppen                      
 • samordna föräldravandringen                                                                                
 • vidarebefordra mail från/till föräldraföreningen                                                       

Vi ser att det finns mycket mer som man tillsammans med skolan kan bygga vidare på, tex:

 • nätverk mellan föräldrar
 • nätverk inom närområdet (andra föräldraföreningar, Norra Ängby Trädgårdstadsförening, föreningsliv, Gamla Nya Elementarares förening och astronomiska klubben)

Intresserad skriver du till föreningens styrelse senast den 30 september via mail till foraldraforeningen.nyaelementar@gmail.com så hjälper vi er att boka in ett första möte där du har möjlighet att träffa likasinnade och prata hur ni vill gå vidare.

 Hälsningar

Styrelsen Föräldraföreningen Nya Elementar

Stöd dina barn – årsavgift 2010/2011

Föräldraföreningen är till för våra barn – en gemensam sak för alla föräldrar. Allt bygger på ideellt arbete – styrelse, organisation, koordinering med skola och fältassistenter och informationsspridning. Utöver föräldrarvandring kan det vara svårt för många att ha tid eller möjlighet att engagera sig – men det går att stödja ändå genom medlemsavgiften. Det är för dina barns skull.

Pengarna går nästan uteslutande till stödjande aktiviter för barnen: bidrag till ”inspark” för de som börjar Nya Elementar och bidrag till att finansiera Vårbalen i åk 9. En liten del går till administration som tex hemsidan.

Årsavgiften är 100 kr/familj och läsår. Plusgirot till föreningen är 167758-2. Om du vill kontakta föreningen, kan du göra det genom att maila till foraldraforeningen.nyaelementer@gmail.com