Föräldraföreningen på Nya Elementar hotas av upplösning!

Vid årsmötet den 23 oktober 2012 kunde inga nya styrelsemedlemmar väljas på grund av lågt deltagande på mötet (fem medlemmar varav fyra i styrelsen). Dessutom finns ett allmänt lågt intresse för föräldraföreningen bland föräldrar. Därsv har nu den sittande styrelsen föreslagit att upplösa föreningen.

Ett sista försök ska dock göras för att få in medlemmar i styrelsen. Om intresserade medlemmar tar kontakt med styrelsen (foraldraforeningen.nyaelementar@gmail.com) under november månad bokas ett medlemsmöte in den 10 december för inval till styrelse och överlämning. Om för få intresserade tagit kontakt med styrelsen fram till december bokas ett styrelsemöte in i januari och föreningen upplöses vid detta möte.

Styrelsen