Vill du som förälder känna dig delaktig i skolans utveckling och driva frågor som du tycker är viktiga?

Nu har du möjlighet att göra detta genom Föräldraföreningen på Nya Elementar. Större delen av nuvarande styrelse avgår vid nästa årsmöte i oktober 2012 så du har nu chansen att vara med och ta föreningen mot nya höjder.

Nuvarande styrelse har under en treårsperiod verkat för att;

 • få igång föräldravandringarna på fredagkvällarna
 • få igång en informativ hemsida, www.ff-nyaelementar.se
 • boka in aktuella föreläsningar (Fältassistener/närpolis, Dyslexiförbundet och Non Smoking Generation)
 • stödja 9:ornas avslutningsfest ekonomiskt
 • få förtydligat kontaktföräldrarnas roll:
 • inhämta frågor/synpunkter från övriga föräldrar i mentorsgruppen inför Allagråd
 • vidarebefordra Allagrådsprotokoll till föräldrarna i mentorsgruppen                      
 • samordna föräldravandringen                                                                                
 • vidarebefordra mail från/till föräldraföreningen                                                       

Vi ser att det finns mycket mer som man tillsammans med skolan kan bygga vidare på, tex:

 • nätverk mellan föräldrar
 • nätverk inom närområdet (andra föräldraföreningar, Norra Ängby Trädgårdstadsförening, föreningsliv, Gamla Nya Elementarares förening och astronomiska klubben)

Intresserad skriver du till föreningens styrelse senast den 30 september via mail till foraldraforeningen.nyaelementar@gmail.com så hjälper vi er att boka in ett första möte där du har möjlighet att träffa likasinnade och prata hur ni vill gå vidare.

 Hälsningar

Styrelsen Föräldraföreningen Nya Elementar