Author Archives: Föräldraföreningen

Årsmöte 15 december kl 18.30 2014 OBS! nytt datum

Välkommen till föräldraföreningens årsmöte!

När: Måndag 15 december  kl 18.30

Var: Skolans café

Dagordning för årsmötet

 • Mötets öppnande
 • Fastställande av dagordning
 • Val av mötesordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare
 • Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
 • Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
 • Val av styrelse med ordförande, kassör och minst en ledamot
 • Val av en revisor och en ersättare
 • Ordinarie föreningsstämma utser utanför styrelsen valberedning, bestående av en sammankallande och två övriga ledamöter
 • Övriga frågor
 • Mötet avslutas

 Är du intresserad av att sitta i styrelsen?  För att föreningen ska kunna ha fortsatt verksamhet så behövs några fler personer till i styrelsen. För att på bästa möjliga sätt företräda olika intressen och frågeställningar ser vi gärna att styrelsen består av föräldrar till barn från olika årskurser.

Som styrelsemedlem får man bättre inblick i skolans arbete, representanter från föräldraföreningen är med på möten med barn och lärare ett par ggr per år.

Hör av dig till Henrik Efraimsson (valberedningens ordförande) henrik.efraimsson@passagen.se om du är intresserad eller kom till årsmötet för att höra mer.

 

Köp- & säljdag på Nya Elementar!

Lördag 8 november kl 10-12 i skolcafeet och utanför på skolgården

Ta med er alla era begagnade prylar som ni vill sälja inom kategorin ”barn+lek+sport+utomhus”.

 

Cyklar, pulkor, cykelvagnar, skidor, skridskor, stavar,  pjäxor, stövlar,  hjälmar, regnställ. (Inte kläder)

 

Välkomna med eller utan prylar! Medtag kontanter.

 

Fika till självkostnadspris.

 

Det kommer att finnas enkla lappar för prismärkning och man ställer sig helt enkelt tillsammans med sina prylar. Ingen inlämning i förväg utan allt sker på plats direkt mellan säljare och köpare.

 

Föräldraföreningen vid Nya Elementar skola arrangerar.

Nyheter på föräldravandringsschemat HT 2014

Eftersom mentorsgrupperna på skolan har ändrats från Ht 2014 så har vi nu uppdaterat schemat för föräldravandringarna. Se

http://www.ff-nyaelementar.se/?page_id=416

Vi har även uppdaterat instruktionerna! Se http://www.ff-nyaelementar.se/?page_id=344. Numera ger fältassistenterna information om kvällen på Brommaplan. Samling för alla vandrande föräldrar kl 21 och 23 är som förut i Björklunds hage. Föräldraföreningen har även köpt in västar, som hämtas och lämnas på skolans kansli (biblioteket).

Lista över mentorsgrupper

Nu är föräldravandringarna igång för vårterminen 2014! Under Valborg och fredagen 2 maj har föräldrar från Nya Elementar vandrat i området tillsammans med föräldrar från Södra Ängby skola. Vandringarna fortsätter varje fredag fram till skolavslutningen. Schemat för föräldravandringarna finns under fliken Föräldravandring här på hemsidan.

Om du är osäker på vilken mentorsgrupp ditt barn tillhör, så ligger nu en lista över vilken mentor som är ansvarig för vilken mentorsgrupp under fliken Föräldravandring.

 

Schema för föräldravandringarna

Nu finns schemat för föräldravandringarna för VT och HT 2014 på sidan. Se under fliken Föräldravandring.

FÖRÄLDRAVANDRINGARNA I NORRA ÄNGBY/BROMMA KYRKA
startar på Valborgsmässoafton! Varje mentorsgrupps föräldrar har tillsammans med en annan mentorsgrupp ansvar för en kväll per termin.
Vad innebär detta för dig som förälder? Det är inte alls krångligt. Titta bara vad du behöver göra:
 1. Se när ditt barns mentorsgrupps föräldrar ansvarar för ett pass, se under  Föräldravandring
 2. Läs instruktionerna som finns under Föräldravandringsfliken. Efter det vet du precis hur en föräldravandring går till!
 3. Kommunicera med övriga föräldrar i mentorsgruppen om vilka som går (mejladresser har ni säkert från utskick från mentorn). Varför inte vara sammankallande, dvs att du tar lite extra ansvar för att ha koll på hur många som kommer?
4. En förälder per mentorsgrupp får gärna skicka ett mejl till Föräldraföreningen (foraldraforeningen.nyaelementar@gmail.com) och berätta att ni självklart kommer att gå på ert pass.
Under de senaste åren är det föräldrarna i Södra Ängby skola som sett till att det funnits några nattvandrande föräldrar i området kring Nya Elementar. Nu är det mer än hög tid för oss att dra på oss vandringsskorna och vara med och möta våra ungdomar i vår/höst-natten. Vi behövs både för våra egna och andras barn!
Frågor? Hör gärna av dig till Gunilla Efraimsson eller Ulrika Härndahl i Föräldraföreningen. Vi nås på foraldraforeningen.nyaelementar@gmail.com

Dags igen – styrelsemöte 3 april 2014

Den 3 april kommer föreningens styrelse att samlas för årets tredje styrelsemöte. Vi kommer bland annat att tala om föräldravandringar, arrangemang av föreläsning på skolan för föräldrar, bättre omklädningsrum på Åkeshovshallen samt hur vi kan stödja skolan med att arbeta för en större matsal. Tankar och idéer kring om vad som engagerar dig som förälder tas gärna emot på föreningens email foraldraforeningen.nyalelementar@gmail.com

Föreningen behöver fortfarande en revisor!! Visst finns du som har ekonomi-kompetens, och som skulle kunna avsätta en mindre tid en gång per år som ett led i att samverkan mellan föräldrar och skolan hålls igång? Hör av dig till föreningens  ordförande Gunilla Efraimsson, email gunilla.efraimsson2@gmail.com om du vill veta mer.

Ny styrelse 2013/2014 och verksamhetsberättelse för 2012/2013

Vid föreningens årsmöte den 11 december 2013 valdes följande styrelse

Ordförande: Gunilla Efraimsson
Sekreterare: Ulrika Härndahl
Kassör: Anna Östlund
Ledamot: Annika Ellergren

Föreningen behöver en revisor! Hör av dig till ordförande Gunilla på email: gunilla.efraimsson2@gmail.com om du vill ta dig an denna högst begränsade uppgift.

Verksamhetsberättelsen för föregående år hittar du  här

Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 16 januari kl 18.30. Kontakta gärna ordföranden på gunilla.efraimsson2@gmail.com, om du har förslag på aktiviteter eller vill veta mer om föreningen och/eller styrelsearbetet.

Årsmöte 11 december 2013 kl 18.30

Välkommen till föräldraföreningens årsmöte!

När: Onsdag 11 december kl 18.30

Var: Skolans café

Dagordning för årsmötet

 • Mötets öppnande
 • Fastställande av dagordning
 • Val av mötesordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare
 • Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
 • Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
 • Val av styrelse med ordförande, kassör och minst en ledamot
 • Val av en revisor och en ersättare
 • Ordinarie föreningsstämma utser utanför styrelsen valberedning, bestående av en sammankallande och två övriga ledamöter
 • Övriga frågor
 • Mötet avslutas

 Är du intresserad av att sitta i styrelsen?  Vi söker specifikt en sekreterare och en revisor, men möjlighet till andra uppdrag finns också. För att på bästa möjliga sätt företräda olika intressen och frågeställningar ser vi gärna att styrelsen består av föräldrar till barn från olika årskurser.

Som styrelsemedlem får man bättre inblick i skolans arbete, representanter från föräldraföreningen är med på möten med barn och lärare ett par ggr per år.

Hör av dig till Ulrika Härndahl (valberedningens ordförande) ulrika.harndahl@hotmail.se, 076-722 21 81 om du är intresserad eller kom till årsmötet för att höra mer.