Author Archives: Föräldraföreningen

Visionsmöte 14 maj 2013 kl 18.30

Föräldraförening vid Nya Elementar
 – varför och vartåt?

Välkommen till ett visionsmöte i föräldraföreningen vid Nya Elementar!

När? Tisdag 14 maj kl 18.30
Var? Satelliten

Vad vill  vi driva inom föräldraföreningen?

 • Bollplank vid omorganisationen
 • Större matsal
 • Hur kan informationen mellan skolan och föräldrarna gå till?
 • Nattvandringar
 • Skolgården
 • Cykelbytardagar
 • Föreläsningar
 • ….

Allt engemang enligt principen: då viljan och tiden finns!

Välkommen till en kreativ kväll!

Styrelsen i Nya Elementars föräldraförening

Frågor besvaras av Gunilla Efraimsson (Gunilla.efraimsson2@gmail.com) och Annica Ellergren (annica_ellergren@hotmail.com)

 

Ny styrelse för 2013

På extra föreningsstämman den 7 mars valdes en ny styrelse för föräldraföreningen, nämligen

Gunilla Efraimsson ordförande

Anne-Marie Lindström, kassör

Sara Karlsson, ledamot

Annica Ellergren, ledamot

Till sammankallade i valberedningen valdes Ulrika Härndahl.

Den nya styrelsen vill framföra sitt varma tack till den gamla styrelsen för ett utmärkt arbete och för ett omsorgsfullt överlämnande av styrelsearbetet.

Vi ser fram emot ett verksamhetsår och återkommer snarast med information om föreningsmötet den 11april.

/Styrelsen genom Gunilla Efraimsson

 

 

Välkommen till föräldraföreningens extra föreningsstämma den 7/3 kl 19

Föreningsstämman kommer att hållas på Nya Elementar i skolans café. Det huvudsakliga syftet med denna extra stämma är att välja ny styrelse då samtliga i gamla styrelsen avgår då de inte längre har barn i skolan. Vi vet idag att vi är tillräckligt många intresserade för att ta över styrelsearbetet men om det finns fler som är intresserade av att sitta i styrelsen är ni välkomna att kontakta Gunilla Efraimsson, gunilla.efraimsson2@gmail.com. Denna kallelse vänder sig till alla föräldrar som har barn som går på Nya Elementar.

Lämna gärna förslag på frågor vi kan driva i föräldraföreningen. Vi hoppas på ett engagemang som innebär att även föräldrar som inte sitter i styrelsen driver frågor som man brinner lite extra för när tid finns. 28 feb är sista datum för att lämna in förslag/frågor som man vill ska hanteras under stämman. Förslag lämnas till gunilla.efraimsson2@gmail.com.

Dagordning för mötet

 • Mötets öppnande
 • Fastställande av dagordning
 • Val av mötesordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare
 • Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
 • Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
 • Val av styrelse med ordförande, kassör och minst en ledamot
 • Val av en revisor och en ersättare
 • Ordinarie föreningsstämma utser utanför styrelsen valberedning, bestående av en sammankallande och två övriga ledamöter
 • Övriga frågor
 • Mötet avslutas

Medlemsavgiften är läsår 2012/13, 100 kr per familj och läsår och ska betalas in till Nya Elementars föräldraförenings Pg konto 16 77 58-2

Välkomna!!!

Föräldraföreningen på Nya Elementar hotas av upplösning!

Vid årsmötet den 23 oktober 2012 kunde inga nya styrelsemedlemmar väljas på grund av lågt deltagande på mötet (fem medlemmar varav fyra i styrelsen). Dessutom finns ett allmänt lågt intresse för föräldraföreningen bland föräldrar. Därsv har nu den sittande styrelsen föreslagit att upplösa föreningen.

Ett sista försök ska dock göras för att få in medlemmar i styrelsen. Om intresserade medlemmar tar kontakt med styrelsen (foraldraforeningen.nyaelementar@gmail.com) under november månad bokas ett medlemsmöte in den 10 december för inval till styrelse och överlämning. Om för få intresserade tagit kontakt med styrelsen fram till december bokas ett styrelsemöte in i januari och föreningen upplöses vid detta möte.

Styrelsen

Kallelse till årsmöte i Föräldraföreningen Nya Elementar

Välkommen till årsmöte i Föräldraföreningen Nya Elementar

Tisdag den 23e oktober 2012, kl. 18.30 i aulan.

Dagordning för mötet

 • Mötets öppnande
 • Fastställande av dagordning
 • Val av mötesordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare
 • Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
 • Föredragning om styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
 • Val av styrelse med ordförande, kassör och minst tre ledamöter
 • Val av två revisorer och en ersättare
 • Ordinarie föreningsstämma utser utanför styrelsen valberedning, bestående av en sammankallande och två övriga ledamöter
 • Fastställande av medlemsavgift
 • Övriga frågor
 • Mötet avslutas

Välkomna!

Vill du som förälder känna dig delaktig i skolans utveckling och driva frågor som du tycker är viktiga?

Nu har du möjlighet att göra detta genom Föräldraföreningen på Nya Elementar. Större delen av nuvarande styrelse avgår vid nästa årsmöte i oktober 2012 så du har nu chansen att vara med och ta föreningen mot nya höjder.

Nuvarande styrelse har under en treårsperiod verkat för att;

 • få igång föräldravandringarna på fredagkvällarna
 • få igång en informativ hemsida, www.ff-nyaelementar.se
 • boka in aktuella föreläsningar (Fältassistener/närpolis, Dyslexiförbundet och Non Smoking Generation)
 • stödja 9:ornas avslutningsfest ekonomiskt
 • få förtydligat kontaktföräldrarnas roll:
 • inhämta frågor/synpunkter från övriga föräldrar i mentorsgruppen inför Allagråd
 • vidarebefordra Allagrådsprotokoll till föräldrarna i mentorsgruppen                      
 • samordna föräldravandringen                                                                                
 • vidarebefordra mail från/till föräldraföreningen                                                       

Vi ser att det finns mycket mer som man tillsammans med skolan kan bygga vidare på, tex:

 • nätverk mellan föräldrar
 • nätverk inom närområdet (andra föräldraföreningar, Norra Ängby Trädgårdstadsförening, föreningsliv, Gamla Nya Elementarares förening och astronomiska klubben)

Intresserad skriver du till föreningens styrelse senast den 30 september via mail till foraldraforeningen.nyaelementar@gmail.com så hjälper vi er att boka in ett första möte där du har möjlighet att träffa likasinnade och prata hur ni vill gå vidare.

 Hälsningar

Styrelsen Föräldraföreningen Nya Elementar

Föräldravandringen startar på nytt efter Påkslovet

Vecka 16 startar föräldravandringen efter vinteruppehållet. Vilket pass olika mentorsgrupper går kan man se under fliken Vandringsschema. För Polaris grupper 1-4 (som tidigare hade 8 juni) har vi nu delat upp så att grupp 1 och 2 går 8 juni och grupp 3 och 4 går skolavslutningsdagen den 12 juni.

Vi har fått kommentarer på att pass 1 är väl långt med början redan kl 19.30. Ett förslag är att kontaktföräldern för pass 1 samordnar vandrandet så att en eller ett par föräldrar kommer till Björkan kl 19.30 för att få information av fältassistenterna. Hela pass 1 möts sedan på valfri plats vid ett senare klockslag t.ex. 21.00 och börjar vandringen.

För att få fältassistenternas senaste fredagsschema och deras telefonnummer gå in på deras hemsida, se länk.

 

Ska du låta ditt barn luras?

Föräldraföreningen Nya Elementar bjuder in till föreläsning och frågestund av och med Non Smoking Generation den 8 mars kl. 18.30-20.00 i skolans aula.

Meddela gärna föreningen om du/ni kommer via vår mail adress foraldraforeningen.nyaelementar@gmail.com.

Detta för att inspiratören från Non Smoking Generation ska ta med tillräckligt av informationsblad som kommer att delas ut under kvällen.

Välkomna önskar Föräldraföreningen Nya Elementar