Author Archives: Föräldraföreningen

Föreläsning kring ungas drogvanor och cannabis.

Föreläsningen ger kunskap om ungas drogvanor idag, hur du som förälder kan förebygga att ditt barn använder droger, om du kan upptäcka att hen gör det, vad du ska titta efter om du misstänker något och vad du kan göra om det är så att ditt barn använder droger. Dessutom kommer du få konkreta tips du kan använda i diskussioner kring cannabis med ditt barn.

Föreläsning ges av:

Fältassistenter från Bromma stadsdelsförvaltning
– Anna Bäck och Anna Bergman.
– Polis

Dag: onsdagen den 11 Maj
Plats: Nya Elementar, Raoul Wallenberg salen
Tid: 18.30 -20.00

Varmt välkomna!
Skolans föräldraförening i samarbete med skolan, Fältgruppen Bromma och polisen.

Nu är isbanan klar

Nu är isbanan klar och åkbar.
Nu behöver vi föräldrar som kan hjälpas åt att skotta, skrapa och ploga för att underhålla isen.
Viktigt när det snöar och kanske kommer lite regn för att sen frysa på. Då vill vi få bort snön fort för att inte förstöra isen.
Är du intresserad av att hjälpa till maila oss gärna på foralraforeningen.nyaelementar@gmail.com

Vi säger tusen tack till alla som har hjälp till att spola och göra detta möjligt och framförallt till Kurre som varit med och slitit var enda spolning, förvarar slangar, fixar och kollar så att det finns brandpost och att vi kommer åt vatten osv.

Trevlig is-tid allihopa

 

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA

Nya Elementers föräldraförening
KALLELSE TILL Extrastämma med anledning av stadgeändringar samt ekonomi och styrelsens ansvarsfrihet för föräldraföreningen

Välkomna till föräldraföreningens extrastämma

När: tisdagen den 19 jan kl 18.30
Var: Bergslagsvägen 24 (första huset efter skolan och simhallen, mot Brommaplan)

Dagordning för årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av mötesordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare
 4. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
 5. Uppdatering av verksamhetsberättelse och föreningens ekonomi
 6. Behandling av förslag från styrelsen om stadgeändring av verksamhetsår
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av valberedning, bestående av en sammankallande och övriga ledamöter
 9. Diskussion om rektorns svar om niornas bal, informationstjänster till föreningen samt byggnadsfrågor
 10. Övriga frågor
 11. Mötet avslutas

Marie Ericsson (föreningens ordförande)

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2015

Välkomna till föräldraföreningens årsmöte

När: tisdagen den 1 december kl 18.30
Var: Skolans café

Dagordning för årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av mötesordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare
 4. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
 5. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
 6. Val av styrelse med ordförande, kassör och minst en ledamot
 7. Val av revisor och en ersättare
 8. Ordinarie föreningsstämma utser utanför styrelsen valberedning, bestående av en sammankallande och övriga ledamöter
 9. Fastställande av medlemsavgift
 10. Övriga frågor
 11. Mötet avslutas

 

Är du intresserad av att sitta i styrelsen? För att få bästa möjliga sätt företräda olika intressen och frågeställningar ser vi gärna att styrelsen består av föräldrar till barn från olika årskurser.

Som styrelsemedlem får man bättre inblick i skolans arbete.

Hör av dig till Gunilla Efraimsson (ordf. i valberedning) eller Marie Ericsson (föreningens ordförande)

 

VARMT VÄLKOMMEN

Köp- & säljdag på Nya Elementar!

Lördag 7 november kl 10-12 i skolcafeet och utanför på skolgården

Ta med er alla era begagnade prylar som ni vill sälja inom kategorin ”barn+lek+sport+utomhus”.

Cyklar, pulkor, cykelvagnar, skidor, skridskor, stavar,  pjäxor, stövlar,  hjälmar, regnställ. (Inte kläder)

Välkomna med eller utan prylar! Medtag kontanter.

 

Fika till självkostnadspris.

Det kommer att finnas enkla lappar för prismärkning och man ställer sig helt enkelt tillsammans med sina prylar. Ingen inlämning i förväg utan allt sker på plats direkt mellan säljare och köpare.

 

Föräldraföreningen vid Nya Elementar skola arrangerar.

50-tal NYA MEDLEMMAR

Roligt och viktigt med senaste tidens medlemstillströmning till vår föräldraförening. Vi i den nya stryrelsen har möten en gång i månaden och  vill gärna att fler blir delaktiga i föreningens arbete.

Idag har vi arbetsgrupper om föräldravandring, bytardag, skolgård-och isbana, kontakt med skolledning, skolans teleskop osv. Vi saknar tex. någon som vill vara extra ansvarig för trafikfrågorna som är ett aktuellt ämne. Kontakta oss gärna med vilka frågor du vill driva.

 

Välkommen
Vill du bli medlem sätt in 100 kronor till föreningens plusgirokonto: 16 77 58-2
Uppge en mailadress till familjen när ni betalar, det blir ert medlemsnamn
(Medlemskapet är per familj)

Extra föreningstämma

Extra möte i föräldraföreningen
Den 3 mars, kl 18:30 i Caféet, (ingång A1)
Kom med och delta i 2015 års arbete.
Varmt välkomna!

Dagordning för extrastämma i Nya Elementars föräldraföreningen den 3 mars 2015

Med anledning av årsmötet den 15 december 2014 finns behov att fatta beslut i föreningens utomstående frågor

1, Mötets öppnande
2, Fastställande av dagordning
3, Val av mötesordf, sekreterare, två justeringsmän
4, Fråga om mötet blivit behörigt kallat
5, Val av styrelse med ordförande, kassör och minst en ledamot
6, Val av revisor och en ersättare
7, Val av valberedning, bestående av en sammankallande och två övriga ledamöter
8, Fråga om ansvarsfrihet för styrelse
9, Fastställande av medlemsavgift
10, Övriga frågor