Category Archives: Okategoriserade

Ny styrelse 2013/2014 och verksamhetsberättelse för 2012/2013

Vid föreningens årsmöte den 11 december 2013 valdes följande styrelse

Ordförande: Gunilla Efraimsson
Sekreterare: Ulrika Härndahl
Kassör: Anna Östlund
Ledamot: Annika Ellergren

Föreningen behöver en revisor! Hör av dig till ordförande Gunilla på email: gunilla.efraimsson2@gmail.com om du vill ta dig an denna högst begränsade uppgift.

Verksamhetsberättelsen för föregående år hittar du  här

Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 16 januari kl 18.30. Kontakta gärna ordföranden på gunilla.efraimsson2@gmail.com, om du har förslag på aktiviteter eller vill veta mer om föreningen och/eller styrelsearbetet.

Årsmöte 11 december 2013 kl 18.30

Välkommen till föräldraföreningens årsmöte!

När: Onsdag 11 december kl 18.30

Var: Skolans café

Dagordning för årsmötet

 • Mötets öppnande
 • Fastställande av dagordning
 • Val av mötesordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare
 • Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
 • Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
 • Val av styrelse med ordförande, kassör och minst en ledamot
 • Val av en revisor och en ersättare
 • Ordinarie föreningsstämma utser utanför styrelsen valberedning, bestående av en sammankallande och två övriga ledamöter
 • Övriga frågor
 • Mötet avslutas

 Är du intresserad av att sitta i styrelsen?  Vi söker specifikt en sekreterare och en revisor, men möjlighet till andra uppdrag finns också. För att på bästa möjliga sätt företräda olika intressen och frågeställningar ser vi gärna att styrelsen består av föräldrar till barn från olika årskurser.

Som styrelsemedlem får man bättre inblick i skolans arbete, representanter från föräldraföreningen är med på möten med barn och lärare ett par ggr per år.

Hör av dig till Ulrika Härndahl (valberedningens ordförande) ulrika.harndahl@hotmail.se, 076-722 21 81 om du är intresserad eller kom till årsmötet för att höra mer.

 

 

Visionsmöte 14 maj 2013 kl 18.30

Föräldraförening vid Nya Elementar
 – varför och vartåt?

Välkommen till ett visionsmöte i föräldraföreningen vid Nya Elementar!

När? Tisdag 14 maj kl 18.30
Var? Satelliten

Vad vill  vi driva inom föräldraföreningen?

 • Bollplank vid omorganisationen
 • Större matsal
 • Hur kan informationen mellan skolan och föräldrarna gå till?
 • Nattvandringar
 • Skolgården
 • Cykelbytardagar
 • Föreläsningar
 • ….

Allt engemang enligt principen: då viljan och tiden finns!

Välkommen till en kreativ kväll!

Styrelsen i Nya Elementars föräldraförening

Frågor besvaras av Gunilla Efraimsson (Gunilla.efraimsson2@gmail.com) och Annica Ellergren (annica_ellergren@hotmail.com)