Stöd dina barn – årsavgift 2010/2011

Föräldraföreningen är till för våra barn – en gemensam sak för alla föräldrar. Allt bygger på ideellt arbete – styrelse, organisation, koordinering med skola och fältassistenter och informationsspridning. Utöver föräldrarvandring kan det vara svårt för många att ha tid eller möjlighet att engagera sig – men det går att stödja ändå genom medlemsavgiften. Det är för dina barns skull.

Pengarna går nästan uteslutande till stödjande aktiviter för barnen: bidrag till ”inspark” för de som börjar Nya Elementar och bidrag till att finansiera Vårbalen i åk 9. En liten del går till administration som tex hemsidan.

Årsavgiften är 100 kr/familj och läsår. Plusgirot till föreningen är 167758-2. Om du vill kontakta föreningen, kan du göra det genom att maila till foraldraforeningen.nyaelementer@gmail.com