Category Archives: Möten

Ny styrelse för 2013

På extra föreningsstämman den 7 mars valdes en ny styrelse för föräldraföreningen, nämligen Gunilla Efraimsson ordförande Anne-Marie Lindström, kassör Sara Karlsson, ledamot Annica Ellergren, ledamot Till sammankallade i valberedningen valdes Ulrika Härndahl. Den nya styrelsen vill framföra sitt varma tack till den gamla styrelsen för ett utmärkt arbete och för ett omsorgsfullt överlämnande av styrelsearbetet.

Read More

Kallelse till årsmöte i Föräldraföreningen Nya Elementar

Välkommen till årsmöte i Föräldraföreningen Nya Elementar Tisdag den 23e oktober 2012, kl. 18.30 i aulan. Dagordning för mötet Mötets öppnande Fastställande av dagordning Val av mötesordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat Föredragning om styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Behandling av

Read More

Kallelse till årsmöte i Föräldraföreningen

Välkommen till årsmöte i Föräldraföreningen Nya Elementar Observera ändrat datum Tisdag den 11 Onsdag den 12e oktober kl. 18.30 i aulan.  Dagordning för mötet Mötets öppnande Fastställande av dagordning Val av mötesordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat Föredragning om styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning samt revisorernas berättelse Fråga om

Read More

Rökning bland våra ungdomar har ökat!

Mycket matnyttig information fick vi som var på mötet kvällen den 10 november 2010 på Nya Elementar skola med närpolisen och fältassistenter i Bromma. Bland annat, och som förvånade oss mest, var att rökandet bland våra ungdomar har ökat. Statistik visades från en Stockholmsenkät gjord bland ungdomar i nian och gymnasiet våren 2010. Vi fick ta

Read More