Ny styrelse för 2013

På extra föreningsstämman den 7 mars valdes en ny styrelse för föräldraföreningen, nämligen

Gunilla Efraimsson ordförande

Anne-Marie Lindström, kassör

Sara Karlsson, ledamot

Annica Ellergren, ledamot

Till sammankallade i valberedningen valdes Ulrika Härndahl.

Den nya styrelsen vill framföra sitt varma tack till den gamla styrelsen för ett utmärkt arbete och för ett omsorgsfullt överlämnande av styrelsearbetet.

Vi ser fram emot ett verksamhetsår och återkommer snarast med information om föreningsmötet den 11april.

/Styrelsen genom Gunilla Efraimsson