Bli medlem

Vi hoppas på ditt engagemang

Vår vision är att alla föräldrar skall var medlemmar i föräldraföreningen. Vår förhoppning är att även föräldrar utanför styrelsen ska vara engagerade i föreningens verksamhet. Föräldraföreningen är till för våra barn – en gemensam sak för alla föräldrar. Allt bygger på ideellt arbete – styrelsearbete, koordinering med skola och fältassistenter, informationsspridning och samverkan med kontaktföräldrar.

Om du vill kontakta föreningens styrelse, kan du göra det genom att maila till foraldraforeningen.nyaelementar@gmail.com

Din medlemsavgift behövs

Föreningen vill verka ekonomisk för aktiviteter som kommer alla elever tillgodo. Exempelvis spolning av isbanan under vintern. Dessutom vill föreningen hålla föräldrarna uppdaterade i aktuella frågor runt barn och skola genom att anordna föreläsningar som oftast kostar en slant. En liten del går till administration som t ex hemsidan.

Årsavgiften är 200 kr/familj och läsår. Swisha till 123 579 0415 eller betala in på plusgiro 16 77 58-2. Ange din mailadress när du betalar.