Kvällsvandring

Kvällsvandringar i skolans närområde – en självklarhet för ökad trygghet

I samband med skolstarten börjar också kvällsvandringarna på fredag- och lördagskvällar. Syftet med vandringarna är att skapa större trygghet för våra ungdomar och i området. Samtidigt är det också väldigt roligt att möta våra ungdomar och att träffa andra föräldrar. Vi tycker att det är en självklarhet att vi som föräldrar vill skapa en tryggare tillvaro för ungdomar i området och förväntar oss att alla vill vara med och bidra. 

Hur går det till?

Vi utgår från Ängby torg där vi möts vid Ängby Pizzeria 20.45. På pizzerian finns en ryggsäck med gula västar som gör oss synliga för dem som själva önskar få kontakt med oss. Under kvällen går vi framförallt i områdena Norra Ängby, Bromma Kyrka, Beckomberga och ner mot Ängbybadet. Vi delar upp oss i grupper beroende på hur många vi blir, men vandrar alltid minst 2 personer tillsammans. Vi avslutar vandringen ca 23.30 beroende på hur läget är.

På Nya Elementar kommer ansvaret för vandringarna att rotera mellan de olika årskurserna i enlighet med schemat nedan. Kan du inte den tilldelade helgen är du varmt välkommen ansluta någon av de andra helgerna. Perioderna för kvällsvandringarna är från höstterminens start fram till och med höstlovet samt Valborgsmässoafton till och med skolavslutningen. Med frivilliga krafter ser vi gärna att kvällsvandringarna även kan pågå ett par veckor in på sommarlovet och veckorna före skolstart.

För att maximera effekten av engagemanget sker vandringarna tillsammans med föräldrar
från närliggande skolor så sprid budskapet. Gå med i Facebook gruppen!

FB
 
FB QRkod
image.png

Schema för kvällsvandringarna hittar du här!

Anmälan görs via Doodlelänk: https://doodle.com/meeting/participate/id/dJ696BPd

Bra att veta under kvällsvandring

 • Huvudregeln är att ni ska agera utifrån er egen säkerhet i första hand. Rådgör gärna med fältassistenter och/eller polis.
 • Platser där ungdomar brukar vistas varierar, men generellt är det bland annat på skolgårdar, förskolegårdar, idrottsplatser, parker och nära vatten såsom badplatser och grillplatser
 • Ha ett öppet förhållningssätt när ni träffar ungdomar ute och visa att ni är där för deras trygghets skull. Säg gärna hej, förklara vilka ni är och erbjud stöd vid behov. Ju fler vuxna vi är ute desto tryggare Bromma
 • Stöter ni på kraftigt berusade ungdomar ska ni i första hand ringa hens vårdnadshavare. Lämna inte platsen oavsett om ungdomens vänner är i närheten, då ungdomens säkerhet inte bör läggas på dennes jämnåriga vänner. Om ungdomen är tillräckligt berusad för att inte kunna ta sig hem och/eller okontaktbar ring 112.
 • Vid annan farlig situation och/eller när ett brott misstänkts ha begåtts (ex. misshandel, lagning, rån, trakasserier) ska polisen kontaktas på antingen 11414 eller 112 och kontakta därefter fältgruppen.
 • Tänk på att endast polis får beslagta alkohol eller droger, gå in på privata fester och visitera personer.
 • Föregå med gott exempel – att lukta rök och alkohol är inte lämpligt

Viktiga telefonnummer

 • OBS! vid pågående brott ring 112
 • Polisen: 114 14
 • Fältgruppen Bromma 076-120 61 90.
 • Maria ungdom akut: 08-123 474 15
 • Maria ungdom rådgivning: 08-123 474 10
 • SISABs bevakningstjänst (vill ha info om eventuell vandalisering, klotter, med mera, på skolbyggnader): 0771-13 35 35. Detta nummer går kvällstid direkt till Nokas security.

Under fredagskvällarna jobbar normalt två fältassistenter. Om man vill kan man ringa fältassistenterna innan vandringen börjar för att få info inför kvällen och ge dem info om hur många ni är som är ute. Ni kan under kvällen därefter alltid kontakta dem om något händer eller ni önskar svar på andra frågor. Följ dem gärna på instagram!

Vi ser fram emot ett delat engagemang!

Föräldraföreningen Nya Elementar

Följ oss gärna på Facebook eller Instagram

Facebook
https://www.facebook.com/Nya-Elementar-Föräldraförening-695834840520749/

Instagram: nya_elementar_foraldraforening

Uppdaterat 2022-08-24