Föräldravandringen startar på nytt efter Påkslovet

Vecka 16 startar föräldravandringen efter vinteruppehållet. Vilket pass olika mentorsgrupper går kan man se under fliken Vandringsschema. För Polaris grupper 1-4 (som tidigare hade 8 juni) har vi nu delat upp så att grupp 1 och 2 går 8 juni och grupp 3 och 4 går skolavslutningsdagen den 12 juni.

Vi har fått kommentarer på att pass 1 är väl långt med början redan kl 19.30. Ett förslag är att kontaktföräldern för pass 1 samordnar vandrandet så att en eller ett par föräldrar kommer till Björkan kl 19.30 för att få information av fältassistenterna. Hela pass 1 möts sedan på valfri plats vid ett senare klockslag t.ex. 21.00 och börjar vandringen.

För att få fältassistenternas senaste fredagsschema och deras telefonnummer gå in på deras hemsida, se länk.