Extra föreningstämma

Extra möte i föräldraföreningen
Den 3 mars, kl 18:30 i Caféet, (ingång A1)
Kom med och delta i 2015 års arbete.
Varmt välkomna!

Dagordning för extrastämma i Nya Elementars föräldraföreningen den 3 mars 2015

Med anledning av årsmötet den 15 december 2014 finns behov att fatta beslut i föreningens utomstående frågor

1, Mötets öppnande
2, Fastställande av dagordning
3, Val av mötesordf, sekreterare, två justeringsmän
4, Fråga om mötet blivit behörigt kallat
5, Val av styrelse med ordförande, kassör och minst en ledamot
6, Val av revisor och en ersättare
7, Val av valberedning, bestående av en sammankallande och två övriga ledamöter
8, Fråga om ansvarsfrihet för styrelse
9, Fastställande av medlemsavgift
10, Övriga frågor

Leave A Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *