Author Archives: Stina Ljungkvist

Årsmöte

Välkommen till Föräldraföreningen Nya Elementars Årsmöte torsdagen 12 mars kl 18.00 i caféet, ingång A, Nya Elementar.

Föräldraföreningen Nya Elementar är en förening som tillvaratar elevers och föräldrars intressen i Nya Elementar skola genom att bl a
 verka för en god kommunikation mellan skola och föräldrar
 organisera föräldravandringar i närområdet
 arrangera föreläsningar för föräldrar
 spola isbanan
 samverka med andra föreningar vars intressen sammanfaller med våra

Föreningen behöver nya engagerade föräldrar till styrelsearbetet, som inte är särskilt betungande! Vi hoppas på ditt engagemang!
Kontakta foraldraforeningen.nyaelementar@gmail.com om du kan tänka dig att arbeta i styrelsen eller på annat sätt hjälpa till i någon form!


Din medlemsavgift behövs också! Årsavgiften är 200 kr/familj och läsår. Betalas in på Föreningens Plusgiro167758-2 eller till Swish till 123 579 0415.

Dagordning för årsmötet hittar du här.

Välkommen!
Hälsningar styrelsen för Föräldraföreningen Nya Elementar

Föreläsning Maria Ahlin 24 oktober

Föräldraföreningen välkomnar Maria Ahlin som föreläser om sin bok Visuell drog om barns och ungas förhållande till nätporr. Föreläsningen blir i Raul Wallenberg-aulan 24 oktober kl 18.30. Läs mer om boken här och boka in en spännande kväll.

Kostnadsfritt för föräldraföreningens medlemmar (övriga swishar medlemsavgiften om 200 kr och blir medlemmar).

Maria Ahlin
Boken Visuell drog